JOSE LOSADA

 

Aínda que é moi recente a miña chegada, como profesional desta disciplina artística, desde a infancia en que a miña nai ensinábame fotos  no álbum de pel e pedrerías!  feito a man polo meu pai, era este un dos poucos recordos materiais que trouxeran de Arxentina, relatábame a vida desas fotografías,  de familiares, de acontecementos,  de medos, de alegrías e tristezas; parecíame algo incrible que un anaco de papel puidese albergar tanta vida, tantas miradas e tantas esperanzas,  como as que hoxe teño cando "pillo" a cámara e saio a contar algo, unha luz especial, unha mirada, unhas sombras.

Co desexo de aprender máis sobre o feito da fotografía, o medio, a historia, etc, fixen un ciclo superior na Escola Pablo Picasso da Coruña acabándoo no 2013, gañando o premio ao mellor proxecto de fin de ciclo do devandito ano.

Non hai mellor maneira para un fotógrafo que deixar falar ao seu traballo, así que...clika en Portfolio!

 

Soy un recién llegado como profesional de esta disciplina artística, pero ya desde la infancia en que mi madre me enseñaba fotos en el álbum de piel y ¡pedrerías! hecho a mano por mi padre, era este uno de los pocos recuerdos materiales que habían traído de Argentina, me relataba la vida de esas fotografías, de familiares, de  acontecimientos, de miedos, de alegrías y tristezas; me parecía algo increíble que un trozo de papel pudiese albergar tanta vida, tantas miradas y tantas esperanzas como las que hoy tengo cuando "pillo" la cámara y salgo a contar algo, una luz especial, una mirada, unas sombras.

Con el propósito de aprender más sobre el hecho de la fotografía, sus inicios, el medio, la historia, etc, hice un ciclo superior en la Escuela Pablo Picasso de A Coruña que acabe en el 2013, ganando el premio al mejor proyecto de fin de ciclo de dicho año.


Y, como dice el refrán: Una imagen vale más que...clika en Portfolio!