JOSE LOSADA

Son fillo de nai inmigrante, Arxentina, forte e loitadora e  de pai emigrante, orgulloso dos seus. Vin ao mundo nos movidos 60,  en Pontedeume, aínda que polo traballo da miña nai, porteira dun "aristocrático" edificio,  trasladámonos a Coruña, aquí crecín e formeime.


Bastantes anos despois, decido dar un envorco á miña profesión e empezo a facer teatro afeccionado; acudo a escolas de teatro, de danza. Viaxo, traballo en diversas cidades e paises e así ata o día de hoxe que sigo coa mesma inquietude, curiosidade e algúns medos menos.


Estas frases dalgúns mestres enfocan moi ben o meu labor como actor. 

"O escenario é o corpo onde ocorren as cousas, é o espazo que se transforma" Claudia Faci dixit

"O actor debe ser o creador do que existe ao redor do texto" Eva Lesmes dixit

"Os directores queren que os actores sexan maleables, honestos e creativos" Macarena Pombo dixit

"Nós, os artistas, o que vendemos é fume por iso temos que saber vendelo moi ben, temos un compromiso co público" L. Bassi dixit


 

Hijo de madre inmigrante, Argentina, luchadora y fuerte, y de padre emigrante, orgulloso de su familia. Vine al mundo el año en que France Gall ganaba Eurovisión, en Pontedeume, aunque por el trabajo de mi madre, portera en un edificio de...rancio abolengo, nos trasladamos a A Coruña, en la ciudad de cristal, del mar y del viento crecí y me formé.


Unos cuantos años después decido dar un giro a mi profesión y comienzo a tomar clases de danza, teatro; con unos amigos formamos un grupo de teatro; Viajo, estudio y trabajo en otras ciudades y países,  siempre intentando crecer, así hasta el día de hoy que sigo con la misma inquietud, curiosidad y algunos miedos menos.


Estas citas de grandes maestros, enfocan muy bien mi labor como actor. 

"El escenario es el cuerpo donde ocurren las cosas, es el espacio que se transforma"  Claudia Faci dixit

"El actor debe ser el creador de lo que existe alrededor del texto"  Eva Lesmes dixit

"Los directores quieren que los actores sean maleables, honestos y creativos"  Macarena Pombo dixit

"Nosotros, los artistas, lo que vendemos es humo por eso tenemos que saber venderlo muy bien, tenemos un compromiso con el público"  Leo Bassi dixit

2010 - present

2010 - present